מנורת החסרונות סיפור מעניין ומסקנות

הרבה סיפורי עמים מעניינים נכתבו על טיב עמנו.

זכור לי אחד מהם שדי הרשים אותי על אדם שיצא ללמוד

את מלאכת האומנות בהרכבת מנורות.האיש נדד בין

מדינות ולאחר מספר שנים חזר לעירו להציג את המנורה.

אסף את כל בעלי המקצוע והראה את יצירתו.

כמובן  שיתר בעלי המקצוע מנו את חסרונותיה של המנורה

אך אותו אדם ראה את יופיה.

הנלמד מסיפור זה שלמרות שאנו רואים כל אחד את חסרונות חברו שאנו

מתחברים יוצא דבר היפה מסכום חלקיו.

כך עמנו המיוחד לכל אחד יש נפש מיוחדת המייחדת אותו בפסיפס הכולל

כל אחד מאיתנו גם רואה מגרעות בחברו ,אף שלמעשה הן שלו, אבל בחיבור הכולל

אנו מגלים את החוזק והעוצמה שבנינו וזו היכולת המופלאה שלנו.

אני מייחל שנדע למצוא את המשותף ולא את המפריד ונגלה שהחיבור מוביל רק לטוב

ושיגשוג.